Ek stem NIE noodwendig saam met alles op die volgende skakels NIE en beveel nie alle artikels aan nie!
I do NOT necessary agree with everything in the following links and do not recommend al articles!

 

 

As jy met jou mond die Meester Jahshua bely en met jou hart glo dat God

Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word (Rom 10:9)

     yaiy