Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van Elohim is die ewige lewe in Messiah Jahshua, ons Meester (Rom. 6:23).

 

 

 

Hierdie webwerf is onafhanklik van enige denominasie

 

en dra die suiwer leer van JaHWeH se Woord uit


Jewish stuff at ChaiSpace!